Guide til affaldssortering

Hvis vi skal arbejde hen imod en cirkulær økonomi og en grønnere fremtid, så er et vigtigt bidrag affaldssortering i hjemmet.
Affaldssortering er vigtig, fordi det er begyndelsen på og hertil første led i den proces, der gør det muligt senere hen at genanvende materialer, og dermed reducere mængden af affald.

I en travl hverdag kan det at affaldssortere dog virke uoverskueligt - især, hvis det er svært at finde en simpel guide, der gør det nemt at sætte sorteringen i systemer. Først og fremmest er en god idé at anskaffe dig affaldsspande til affaldssortering - og for at gøre det endnu nemmere, kan du også få klistermærker til affaldssortering. Herunder kan du tilmed, på nem og simpel vis, blive klogere på, hvordan du tager del i skabelsen af en mere cirkulær økonomi og grønnere fremtid ved at sortere dit affald - og hvordan dit affald skal sorteres.

Derfor er det vigtigt at affaldssortere

Det er vigtigt at sortere affald, fordi vi kan genanvende meget affald. Når vi genanvender vores affald, så skal der ikke bruges energi og varme til at producere nyt, og vi undlader at forbruge flere råstoffer. Genanvendelse er mulig, hvis affaldet er velsorteret. En enkelt beskidt pizzabakke med fedtrester i kan ødelægge en hel fraktion karton, som ellers ville kunne genanvendes. Det er derfor utrolig vigtigt, at alle derhjemme engagerer sig i affaldssorteringen, så genanvendeligt materiale og bioaffald kan blive sendt til de korrekte genbrugsafdelinger.
For effektiv genanvendelse har vi derfor brug for effektiv sortering – og det første step hertil er i vores eget hjem. Når du putter en plastikflaske i den korrekte affaldsspand, sørger du for, at det pågældende materiale kan føres ind i den helt rigtige genbrugsproces. Hvis denne sortering ikke sker, vil en masse genanvendelige materialer ende på forbrændingen, hvorved værdifulde ressourcer vil gå tabt fra vores cirkulære økonomi.

Hvilke materialer skal sorteres - og hvordan?

Materialerne, der kan genbruges, spænder fra madaffald, papir og pap, til forskellige plast- og metalbeholdere, til ting som batterier og forskellig elektronik. Hver affaldstype skal sorteres forskelligt, fordi det hver især bortskaffes på en bestemt måde. Vi kan dog godt forstå, hvis du synes, at det er svært at gennemskue, hvor for eksempel flamingo, chipsposer, spraydåser, pizzabakker og mælkekartoner skal hen - og derfor har vi sørget for, at du ved hjælp af denne guide hurtigt og nemt kan finde svar på dine sorterings-spørgsmål.

Generelle tips til din affaldssortering

Når du ønsker at affaldssortere på en effektive måde, findes der nogle generelle tips, som er utrolig gode at have ved hånden.

  • For det første er det vigtigt, at du altid tømmer den emballage, som skal smides ud og genanvendes - og hvis der er låg på denne, skal det også tages af.
  • Hvis dit affald samtidig består af flere forskellige materialer, er det vigtigt, at du skiller det ad, så du kan sortere de forskellige materialer korrekt.
  • Hvis det ikke er muligt at skille materialerne fra hinanden, så sortér efter det materiale, som der er mest af.
  • Brug altid din sunde fornuft - og husk dig selv på hvor vigtig en forskel du gør for både vores planet og økonomi.

"Affaldssortering kan variere fra kommune til kommune, så hvis du er i tvivl om hvordan du skal afskaffe dit affald i netop din kommune, kan du altid spørge på den lokale genbrugsstation."

https://mst.dk/affald-jord/affald/saerligt-for-borgere-om-affald/stroemlinet-affaldssortering/

https://mst.dk/affald-jord/affald/saerligt-for-borgere-om-affald/sortering-af-affald/