FAQ

Montering

10 typer affald

Fra slutningen af 2022 skal der være ens regler for sortering af affald i landets kommuner, og alle skal sortere i 10 typer af affald.

Affald skal sorteres i følgende:
Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, tekstiler, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

Vi skal sortere ens i hele landet, og det gælder både privat beboelse, sommerhusområder - samt på arbejdspladser.