Affaldssortering indendørs

Affaldssortering indendørs

Der har de sidste par år været stor fokus på affaldssortering og genanvendelse af husstandenes affald - og reglerne for affaldssortering har været ...

Læs mere

Affaldssortering af CDer

CD’er (og DVD’er) er lavet af flere materialer, som ikke kan genanvendes, og skal derfor smides i beholderen med restaffald. Hvis CD’en stadig virk...

Læs mere

Affaldssortering af keramik

Når du skiller dig af med gammel keramik, er det vigtigt at sortere i den korrekte beholder i hjemmet. Du tænker måske, at keramik skal i beholdere...

Læs mere

Affaldssortering af elpærer

Når du skiller dig af med dine gamle lyskilder, er det vigtigt, at du sorterer korrekt, da der er tale om farligt affald. Elpære affald skal som ud...

Læs mere

Affaldssortering af stanniol

Stanniol, også kaldet alufolie og sølvpapir, skal sorteres i beholderen med metalaffald. Når du genanvender stanniol, er det vigtigt, at staniolen ...

Læs mere

Affaldssortering af kattegrus

Måske har du flere gange tænkt: Hvor smider man kattegrus ud henne? Det kan være, at du har været tilbøjelig til at tro, at kattegrus skal i en for...

Læs mere

Affaldssortering af pap

Dit gamle papaffald skal sorteres i beholderen til pap og papir. Ligger du inde med en større mængde pap, kan du aflevere det på genbrugsstationen ...

Læs mere