Affaldssortering af mælkekartoner

Mælkekartoner skal sorteres i samme beholder som plastaffald. Måske undrer du dig over, hvorfor mælkekartonen skal smides ud sammen med plastaffaldet, men dette er der en helt særlig grund til. Når plastaffaldet tømmes på genbrugsstationen, sorteres kartonerne fra og sendes videre til genanvendelse.
Mælkekarton affaldssortering - hvad bruges de gamle mælkekartoner til?
Miljøet spares for store mængder CO2 og forurening, når der genanvendes og sorteres korrekt. Når du sorterer dine gamle mælkekartoner, genanvendes størstedelen af kartonen til nye typer af emballage. Dette skyldes, at fibrene i mælkekartonen er særligt brugbare til produktionen af ny pap eller emballage.

Det er ikke kun mælkekartoner, som skal affaldssorteres - det samme gør sig gældende for yoghurt- og juicekartoner og andre kartoner, som indeholder fødevarer.

Eksempler på mad- og drikkekartoner:
  • Mælk, kakaomælk og plantemælk
  • Yogurt
  • Tomatsovs
  • Mornaysovs
  • Forskellige slags bønner


Som med al anden emballage, er det vigtigt at tømme kartonen, så meget som du kan, for indhold. Derudover er det en god ide at folde emballagen sammen, så den fylder mindre i skraldespanden.

 

Kilder: 
https://mst.dk/affald-jord/affald/saerligt-for-borgere-om-affald/sortering-af-affald/
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9793
https://www.kk.dk/borger/affald-og-miljoe/affald-og-genbrug/affaldssortering/plastaffald-og-mad-og-drikkekartoner