Ansvarlighed

Vi arbejder hver dag for at gøre affaldssortering nem, funktionel og stilfuld for at sikre en mere cirkulær fremtid.


Ansvarlig produktion handler om, at vi får det bedste ud af jordens ressourcer i dag, men gør det på en forsvarlig måde, der hverken skader miljøet eller morgendagens generationers muligheder for at få dækket deres behov. Et af de bedste håndtag, vi kan gribe i, er at genanvende frem for at smide ud.

Hos ReCollector er ansvarlighed forankret i vores DNA. Fra den spæde start har den ansvarlige tankegang været omdrejningspunkt og udgangspunkt. I forhold til at skabe produkter, træffe beslutninger – og i det hele taget drive virksomhed. ReCollector har stort fokus på ansvarlighed og forsøger at tænke den cirkulære økonomi ind i alle beslutninger vedrørende indkøb og samarbejdspartnere – og i det hele taget have fokus på, at produkter skal recirkulere. Vi skal gøre op med den lineære tankegang og blive mere inspireret af naturen, hvor alt er cirkulært.

Når noget forgår i naturen, indgår det altid i et kredsløb og bliver på den måde aldrig til skrald uden værdi. Vi mennesker har ‘glemt’ at tænke cirkulært, hvilket er årsagen til, at vi har kæmpe lossepladser med affald eller forbrændingsanlæg, hvor vi lader affaldet gå op i røg. Vi udvinder energi af affaldet, så vi får strøm og varme, men vi er nødt til at gøre det bedre. Vores ting indgår ikke i høj nok grad i et cirkulært system, hvor ressourcerne kan bruges igen og igen og igen.

Affaldsboksen er produceret i genanvendt plast. Det betyder, at du er med til at hive 2 kg ud af vores fælles affaldsbjerg for hver ReCollector sorteringsboks, du hænger på din væg. Genanvendelse af plast er komplekst, og meget plastik kan ikke genanvendes, fordi materialerne er sammenblandede. Vores sorteringsboks består af et rent plastmateriale og kan derfor få nyt liv efter brug. Igen og igen.

Hos ReCollector skaber og producerer vi gennem strategiske samarbejdspartnere, hvor viden, produktionsformer og materialer bidrager til at skabe produkter med et minimalt klimaaftryk, og som kan indgå i en cirkulær produktion og forbrug. Med produkterne bestræber vi os på at fremme en bedre affaldssortering og bidrage til mere bæredygtige byer og lokalsamfund.

"ReCollector har en vigtig mission om at passe bedre på vores miljø. 

Med produkter fra ReCollector bliver det nemmere for min familie at sortere vores affald i en travl hverdag."

– Marie Møller