Affaldssortering af CDer

CD’er (og DVD’er) er lavet af flere materialer, som ikke kan genanvendes, og skal derfor smides i beholderen med restaffald. Hvis CD’en stadig virker, er det dog altid en god ide at aflevere den i en genbrugsbutik eller i genbrugscontaineren på genbrugsstationen - måske kan en anden få glæde af din gamle CD-samling.

En CD består af polycarbonat, hvoraf overfladen belægges med en farve og et reflektivt materiale.

Inden du smider dine gamle, ødelagte CD’er ud, skal du altid huske at sortere coveret i den korrekte affaldsbeholder. Coveret er som regel lavet af plastik, og skal derfor i plastikbeholderen. Inde i coveret er der som regel et stykke papir, som viser CD’ens forside og bagside - dette sorteres i papirbeholderen.

Affaldssortering af CD’er - hvad sker der med dine gamle CD’er?

Så snart du har affaldssorteret dine gamle ødelagte CD’er i restaffald, bliver de brændt sammen med alt det andet restaffald på forbrændingsanlægget. Du sparer miljøet for en stor mængde CO2, da forbrændingen skaber energi, som bliver brugt til produktion af varme og el.

 

Kilder:
https://affald.kk.dk/affald/cder-og-dvder
https://denstoredanske.lex.dk/cd