Affaldssortering af pap

Dit gamle papaffald skal sorteres i beholderen til pap og papir. Ligger du inde med en større mængde pap, kan du aflevere det på genbrugsstationen i papcontaineren. Er pappet derimod vådt eller beskidt, må du ikke putte det i papbeholderen - hverken derhjemme eller på genbrugsstationen. Du skal i stedet sortere vådt eller beskidt pap som restaffald.
Du kan med fordel stampe, folde eller rive pappet i mindre stykker, så det ikke fylder meget i beholderen derhjemme.

Eksempler på pap:

  • Køkken- og toiletruller
  • Papkasser og bølgepap
  • Karton fra emballage
  • Æggebakker
  • Skotøjsæsker


Derfor er pap affaldssortering vigtigt

Forbruget af pap er stigende, og det er særligt internethandel og fødevareemballage, som står bag. Rent pap kan genanvendes adskillige gange, og derfor er det vigtigt, at det ikke indeholder uønskede stoffer eller er vådt. Hele 98% af det indsamlede papaffald bliver genanvendt i nye fiberprodukter, hvilket må anses som en god indikator for at affaldssortere korrekt i hjemmet.

 

Kilder:

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9920

https://affald.kk.dk/affaldsfraktion/pap