Affaldssortering af æggebakker

Æggebakker skal smides i beholderen med papaffald. Når du smider dine gamle æggebakker til genanvendelse, er det vigtigt, at de er rene og tørre. Du må aldrig komme beskidt eller vådt pap i papbeholderen, da det ødelægger genanvendelsen af det tørre og rene pap. Derfor er det vigtigt, at du sorterer dine æggebakker korrekt, da det rene pap ellers risikerer at skulle kasseres.
Du skal smide snavset eller vådt pap i beholderen med restaffald.

Derfor er æggebakke affaldssortering vigtigt

Pap og papir kan genbruges op til 7-8 gange, før det mister sin “levetid” - og dette gælder selvfølgelig også æggebakker. 98% af det indsamlede pap og papir omdannes til “papirpulp”, som genanvendes i nye fiberprodukter.

Hvis du er en smule kreativ, kan æggebakker tjene mange forskellige formål. Du kan f.eks. dyrke blomster eller planter i dem. Fyld dem med lidt pottemuld og læg et frø i jorden.
Gamle æggebakker kan også bruges til kreative projekter med ungerne.

Kilder:
https://mst.dk/media/222235/vejledning-omsorteringskriterier-paa-retsinformation.pdf

https://affald.kk.dk/affaldsfraktion/pap