Affaldssortering af kattegrus

Måske har du flere gange tænkt: Hvor smider man kattegrus ud henne? Det kan være, at du har været tilbøjelig til at tro, at kattegrus skal i en form for biologisk affald, men faktisk skal kattegrus affald sorteres som restaffald. Det vil sige, at kattegrus skal i beholderen med restaffald.

Restaffald karakteriseres som det, der er tilbage, når alt genanvendeligt og miljøfarligt affald er frasorteret. Når kattegrus sammen med det andet restaffald brændes, omdannes varmen fra ilden til el og varme. Det er derfor en rigtig god ide at affaldssortere kattegrus korrekt.

Kattegrus kan ikke afleveres på genbrugsstationen, og det er derfor vigtigt, at du bortskaffer gruset i den korrekte beholder derhjemme.

Kattegrus skal ikke i toilettet

Nogle er måske fristet til at smide katteklumperne ud i toilettet. Dette frarådes dog på det kraftigste, da gruset kan tilstoppe afløbet og skade kloakkerne. Kom kattens efterladenskaber i en pose, f.eks. en frysepose, bind knude på og smid den direkte i containeren til restaffald.


Kilder:
https://mst.dk/media/222235/vejledning-omsorteringskriterier-paa-retsinformation.pdf

https://www.odenserenovation.dk/sorteringsguide/affaldstype/kattegrus/