Affaldssortering af stanniol

Stanniol, også kaldet alufolie og sølvpapir, skal sorteres i beholderen med metalaffald. Når du genanvender stanniol, er det vigtigt, at staniolen er ren. Hvis der er rester af mad, som ikke kan skrabes af, eller andet snavs, skal stanniolen smides ud som restaffald, hvorefter det bliver brændt på et forbrændingsanlæg. Varmen fra ilden udnyttes til ny varme og el.

Stanniol kan genanvendes, så længe du sorterer korrekt. Her smeltes det om, sammen med andet jern og metal, og anvendes i produktionen af nyt råjern. Det er også muligt at aflevere stanniol på genbrugsstationen.

Selvom det måske virker meningsløst med stanniol affaldssortering i hjemmet, skal du huske på det samlede billede. Jo flere som sorterer korrekt, jo mere stanniol og metal kan genanvendes.

Alternativer til sølvpapir

Sølvpapir er enormt ressourcekrævende at producere, og derfor kan du med fordel udskifte metalpapiret med et langt mere miljøvenligt alternativ. Hvis du ønsker at komme sølvpapiret til livs, kan du anvende plastikbøtter til at opbevare dine fødevarer eller madrester. Det anbefales også at bruge en madkasse i stedet for den klassiske sølvpapir og frysepose.

Kilder:
https://mst.dk/media/222235/vejledning-omsorteringskriterier-paa-retsinformation.pdf

https://mst.dk/media/91562/brug-madkassen.pdf

https://affald.kk.dk/sorteringsguide?item=46

https://www.kredslob.dk/sorteringsguiden/metal/jern-metal/soelvpapir