Affaldssortering af elpærer

Når du skiller dig af med dine gamle lyskilder, er det vigtigt, at du sorterer korrekt, da der er tale om farligt affald. Elpære affald skal som udgangspunkt sorteres og afleveres på genbrugsstationen. Af hensyn til miljøet er det vigtigt med ordentlig elpære affaldssortering.

Der er nemlig forskel på, hvordan du sorterer LED-pærer og sparepærer. I nogle kommuner får du udleveret en rød spand til farligt affald. Har du nogle gamle sparepærer, skal du putte dem i beholderen til farligt affald.
LED-pærer indeholder ikke kviksølv, ligesom sparepærer, og kræver derfor ikke samme forsigtige håndtering. De skal dog stadig sorteres efter affaldssortering for elpærer og afleveres på genbrugsstationen.

Elpære affaldssortering i hjemmet

Hvert år smides flere tons sparepærer i den forkerte skraldespand, hvilket går ud over miljøet. Sørg derfor for nogle gode sorteringsmuligheder i hjemmet. Hvis du ikke har en spand til farligt affald, kan du f.eks. putte pærerne i en beholder, indtil du kommer forbi genbrugsstationen.

Kilder:
https://mst.dk/affald-jord/affald/saerligt-for-borgere-om-affald/sparepaerer/