Affaldssortering af flamingo

Mange er i tvivl om, hvordan de skal affaldssortere flamingo. Selvom vi ikke har en spand til flamingo affaldssortering i hjemmet, er det ikke lige meget, hvor affaldet smides ud. Flamingo skal i husholdningsaffaldet, men det bedst mulige er at aflevere flamingo affald på genbrugsstationen eller i en klar sæk til storskrald.
Flamingo består af luft og plast, som kan genanvendes, hvis det affaldssorteres korrekt. Flamingoen smeltes om, og bruges til at lave ny flamingo eller plastik, og derved spares der både olie og energi, som i sidste ende gavner miljøet.
Vi ser ofte flamingo i emballager, som indeholder elektronik eller andre skrøbelige genstande, som har let ved at gå i stykker. Husk derfor at fjerne flamingoen, inden du smider papkassen ud til pap- og papiraffaldet.

FAQ

Er flamingo plastaffald?
Nej, flamingo skal smides i husholdningsaffald eller på genbrugsstationen.

Er flamingo plastik?
Flamingo består af luft og en smule plast.

Hvor skal flamingo smides ud?
Flamingo kan afleveres på genbrugsstationen eller i en klar sæk til storskrald. Alternativt skal det smides ud med husholdningsaffaldet.

Hvilken skraldespand skal flamingo i?
Flamingo skal i spanden med husholdningsaffald, såfremt det ikke afleveres på genbrugsstationen.

"Affaldssortering kan variere fra kommune til kommune, så hvis du er i tvivl om hvordan du skal afskaffe dit affald i netop din kommune, kan du altid spørge på den lokale genbrugsstation."

https://affaldplus.dk/flamingo

https://tonfor-sortering.dk/materiale/flamingo