Affaldstip

Dit affald indeholder mange forskellige produkter, og derfor giver det god mening af sortere. Når du sorterer dit affald, kan materialerne genbruges. Hvis affaldet derimod bliver blandet sammen, ryger det til forbrænding, og så går værdifulde materialer op i røg.

Har du også overvejet, hvor den tomme smørbakke skal hen? Den består jo både af plastik og ofte et papomslag. Hvis du skiller materialerne ad, så kan materialerne genanvendes. Pappet skal sorteres under ”Papir og pap”, mens selve plastikbakken skal sorteres under ”Plast”. Hvis du ikke skiller materialerne fra hinanden, skal hele smørbakken sorteres under ”Restaffald”.

God affaldssortering.