Sådan arbejder ReCollector med de 17 verdensmål

Vi er mange virksomheder – store som små – der arbejder med at integrere FNs 17 verdensmål. Det gør vi, fordi det giver mening, fordi der er forretningsmæssigt potentiale, og fordi vi som virksomheder må tage et medansvar, hvis vi skal løse klodens største udfordringer inden 2030.

 

De 17 verdensmål hænger uløseligt sammen og påvirker hinanden, men som virksomhed er vi nødt til at vælge fokus. Hos ReCollector har vi derfor valgt primært at fokusere på to verdensmål, 11 og 12 – med disse relevante delmål:

11.6 Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunal og anden affaldsforvaltning.

12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

ReCollectors sorteringsboks understøtter ovenstående delmål ved at have fokus på genanvendelse. Helt konkret ved at vi anvender plast, som både er genanvendt og genanvendeligt. Men produktet skal i sig selv også være en katalysator for at gøre affaldssorteringen nemmere. Når det er nemt for os at affaldssortere, bliver vi også bedre til det.

Læs mere om verdensmålene her: www.verdensmaalene.dk

Fremtiden kræver, at vi går tilbage til den cirkulære tankegang

ReCollector har stort fokus på bæredygtighed og forsøger at tænke den cirkulære økonomi ind i alle beslutninger vedrørende indkøb og samarbejdspartnere – og i det hele taget have fokus på, at produkter skal recirkulere. Vi skal gøre op med den lineære tankegang og blive mere inspireret af naturen, hvor alt er cirkulært.

Når noget forgår i naturen, indgår det altid i et kredsløb og bliver på den måde aldrig til skrald uden værdi. Vi mennesker har ‘glemt’ at tænke cirkulært, hvilket er årsagen til, at vi har kæmpe lossepladser med affald eller forbrændingsanlæg, hvor vi lader affaldet gå op i røg. Vi udvinder trods alt energi af affaldet, så vi får strøm og varme. Men vi er nødt til at gøre det bedre. Vores ting indgår ikke i høj nok grad i et cirkulært system, hvor ressourcerne kan bruges igen og igen og igen.

Det er en tankegang og produktionsform, som vi skal gøre op med. Vi skal passe på vores klode, så fremtidige generationer også kan nyde de samme muligheder, som vi har nu.