Kom godt i gang med affaldssortering

Det kan være svært og en smule uoverskueligt at komme i gang med affaldssorteringen. Du har måske allerede været lidt i gang, men hvor er det lige æggebakken skal være og skal pizzabakken i pap eller restaffald?

Vi vil gerne hjælpe dig godt i gang. Her er de typiske spørgsmål, som vi får stillet omkring affaldssortering og vores designløsning til affaldssortering.

Hvad skal vi sortere inden 2023?

Glas, plast, metal, pap, papir, hård og blød plast, bioaffald, fødevarekartoner, farligt affald og restaffald.

Hvor mange affaldsspande skal man have til 10 affaldstyper?

Vi anbefaler, ar du får mellem 4 eller 6 bokse. Kommunerne affaldssorterer lidt forskelligt, men fra 2023 skal vi sortere i 10 affaldstyper. Din affaldssortering kunne eksempelvis se sådan ud:

1 affaldsspand til glas og metal
1 affaldsspand til pap og papir
1 affaldsspand til hård plast
1 affaldsspand til blød plast
1 affaldsspand til bioaffald
1 affaldspand til fødevarekartoner og/eller pant

Mens restaffald fortsat fint kan bo under køkkenvasken og tøj og farligt affald måske også allerede har en opbevaringsplads i hjemmet. 

Hvor er det bedst at hænge dem?

Vi anbefaler at hænge dem i køkkenet eller tæt på køkkenet, da det er i det rum, hvor det meste af dit genanvendelige affald opstår og det er rart at kunne smide det ud lige i nærheden. 

Hvordan kommer man godt i gang?

Det kan være lidt uoverskueligt at komme i gang, så du kan eventuelt starte med at sortere glas/metal og pap/papir. Når det er på plads, kan du udvide din affaldssortering med flere affaldstyper.

Vi har et fleksibelt produkt, så du kan starte i det små og altid udvide, når du har mod på det.