Pizzabakker sortering

Pizzabakker skal smides i beholderen med restaffald - alternativt kan du aflevere dem på genbrugsstationen som småt brændbart. Måske undrer du dig over, hvorfor pizzabakkerne ikke skal smides ud sammen med papaffald, bakkerne er jo lavet af pap. Pizzabakker indeholder både mad- og olierester, som kan ødelægge det rene pap og papir i containeren, hvis de smides ud som pap- og papiraffald. Derfor er det vigtigt at affaldssortere dine pizzabakker korrekt, da det rene pap og papir ellers risikerer at skulle kasseres.

Hvad sker der med de udsmidte pizzabakker?

Når du afleverer dine bakker som småt brændbart, vil de blive brændt på et affaldsenergianlæg sammen med alt andet affald, som ikke kan genanvendes. Varmen, som dannes under forbrændingen, bliver brugt til produktion af el og fjernvarme.

Hvis du ønsker at spare miljøet for pizzabakker, kan du med fordel lave din egen hjemmelavede pizzabund med fyld.