Vi skal (også) sortere tekstil – og det er godt!

Der er mange, der næsten frygter fremtidens affaldskrav. Den nationale affaldsplan trådte i kraft i 2021, og herefter skal vi allesammen sortere mellem ti typer affald. Blandt andet tekstil.

 

Jeg hører tit ”skal vi så have ti kommunale skraldespande til at stå i indkørslen?!”, og det er rigtigt, at vi på sigt skal sortere i ti typer, men regeringen understregede samtidig, at vi højst skal have to til fire kommunale skraldespande med flere rum til at stå i indkørslen ved parcelhuse.

I Danmark har vi i øjeblikket 98 forskellige måder at affaldssortere på – én for hver kommune. Men fra juli 2021 blev indsamlingen ensrettet af affald på tværs af kommuner. Vi skal sortere ens i erhverv, private hjem og sommerhuse i alle kommuner, og derudover får vi ens piktogrammer for de forskellige affaldstyper. Forhåbentlig kommer det til at gøre det både nemmere og mere logisk at tage del i den vigtige fælles opgave om at give ressourcerne længere levetid.

De 10 affaldstyper er pap, papir, metal, glas, plast, farlig kemi, tekstil, fødevarekartoner, mad og restaffald. Er du klar til at sortere mere? Tag et kig på ReCollectors fleksible sorteringssystem her.

Dine gamle klude er en ressource!

Lad os her se nærmere på en enkelt affaldstype: tekstil.

Tekstil er en af de nye affaldstyper, og det giver rigtig god mening at sortere tekstil. Produktion og forbrug af tøj og tekstil sætter nogle gevaldige aftryk på miljøet. Knapt så heldigt, når vi forbruger mere og mere tøj, og anvender det i en kortere periode end tidligere. Miljøstyrelsen anslår, at vi i Danmark i gennemsnit forbruger mere end 13 kg tekstil pr. indbygger hvert år i vores husholdning, og at bare én enkel almindelig t-shirt kræver 1.400 liter vand at producere. Når man ganger det op, så bliver det tydeligt, at produktionen og forbruget af tekstiler er en rigtig stor klimasynder. (Kilde: Miljøstyrelsen (2018): Kortlægning af tekstilflows i Danmark: her).

Det bedste for miljøet ville være at forbruge mindre tøj. Men der er også meget at vinde ved at lade brugte tekstiler få ‘nyt liv’ frem for at bortskaffe det på et forbrændingsanlæg. Enten som direkte genbrug eller genanvendelse, hvilket ikke er helt det samme.

I Danmark har vi en god tradition for at smide tøj til genbrug. Men vi afleverer kun det, vi synes, vi kan være bekendt at give videre – og derfor ender rigtig meget tøj i skraldeposen og derfra videre i den store, kommunale ovn.

Men så var der det med genanvendelse. Med den nye affaldssortering indsamles også hullet tøj, klude, sengetøj og anden udtjent tekstil. Så ja, dine brugte og hullede bukser kan faktisk bringe nytte, når de ikke længere skal bo i din skuffe. Typisk vil denne type tekstiler blive anvendt som isolering i en bildør eller – hvis fibrene er gode nok – som råmateriale til nye tekstiler.

Mange kommuner indsamler allerede tekstil

Flere kommuner og affaldsselskaber har allerede indført forskellige ordninger, der skal gøre det lettere at aflevere tøj og tekstil til genbrug og genanvendelse. Men fra 2022 bliver det et krav, og vi kan forvente endnu bedre muligheder for at aflevere tekstil gennem de kommunale affaldsordninger. Hold øje med tiltagene i din egen kommune.

Herfra lyder et hurra, fordi der endelig er taget action på et område, hvor der virkelig er store miljøgevinster at hente.